Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) är en branschnämnd som främst prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Tvisten kan gälla ett krav på skadestånd eller nedsättning av provision. 

Nämnden består av sex ledamöter. Tre är utsedda av mäklarorganisationer och tre av organisationer som representerar konsumentintresset. Därutöver finns en ordförande och en vice ordförande som är kvalificerade jurister.

FRN är den godkända tvistlösningsnämnden enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Huvudmän för FRN är Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF som tillsammans representerar omkring 97 procent av landets fastighetsmäklare.