stadgar

Stadgar för FRN

FRNs stadgar beskriver bland annat hur nämndens ledamöter utses, vilka regler som gäller för nämndens arbete och vilka regler som gäller för processen i nämnden.