Ledamöter

FRN består av sex ordinarie ledamöter där tre representerar fastighetsmäklarintresset och tre representerar konsumentintresset. Därutöver finns en ordförande och två vice ordförande.

Ingemar Persson

Ordförande
F.d. justitieråd och jur. dr. h.c.

Folke Grauers

Vice ordförande
Professor emeritus i handelsrätt

Magnus Melin

Vice ordförande och föredragande
Jur kand och sakkunnig inom mäklarrätt

Ulf Stenberg

Ledamot
Villaägarnas Riksförbund

Maria Wiezell

Ledamot
Sveriges Konsumenter

Cecilia Collin

Ledamot
Konsumentvägledarnas föreing

Björn Willborg

Ledamot
Mäklarrepresentant

Per Isberg

Ledamot
Mäklarrepresentant

Guy Wallster

Ledamot
Mäklarrepresentant

Eric Bodin

Suppleant
Villaägarnas Riksförbund

Annika Wilow Sundh

Suppleant
Konsumentvägledarnas förening

Ann-Christine Enqvist

Suppleant
Mäklarrepresentant

Lars-Erik Nykvist

Suppleant
Mäklarrepresentant
ledamöter

Datum för nämndens sammanträden 2024

+
  • 18 januari
  • 14 februari
  • 15 februari
  • 21 mars
  • 17 april
  • 18 april
  • 23 maj
  • 14 juni
  • 15 juni