Eu-plattformen

EU-plattformen

EU har inrättat en online-plattform så att konsumenter som handlar varor eller tjänster online från andra EU-länder ska kunna lösa sina tvister direkt på internet. EU-plattformen nås här.

Från online-plattformen kan konsumenter från ett annat EU-land, som erhållit fastighetsmäklartjänster online från fastighetsmäklare etablerade i Sverige, skicka in sina klagomål på valfritt språk. EU-plattformen tillhandahåller översättning av dokument och vidarebefordrar kravet till FRN.

När FRN har mottagit ett krav från online-plattformen kommer nämnden behandla ärendet enligt sina egna förfaranderegler.