Vilka tvister kan prövas av FRN?


FRN ska enligt lag pröva tvister om skadestånd eller nedsättning av provision som förs mellan konsument och fastighetsmäklare, om det är konsumenten som har begärt att FRN ska pröva tvisten.
 
FRN får enligt sina stadgar även pröva tvister mellan näringsidkare och fastighetsmäklare. Vid bedömningen om en kommersiell tvist ska upptas till prövning beaktas om mäklarens motpart bedriver en mindre rörelse och därmed har en med konsument likartad ställning. Vidare får tvister mellan två fastighetsmäklare om rätt till provision prövas. 
 
Vidare får FRN enligt stadgarna pröva tvister om provision mellan en fastighetsmäklare och en säljare och där det är fastighetsmäklaren som har begärt att tvisten ska prövas. Om säljaren är konsument får sådana tvister dock bara prövas om konsumenten skriftligen förklarat att denne vill medverka i prövningen. Detta är naturligtvis helt frivilligt.
 
I § 7 i FRN:s stadgar beskrivs närmare vilka typer av tvister som nämnden kan pröva.