Ledamöter

FRN består av sex ordinarie ledamöter där tre representerar fastighetsmäklarintresset och tre representerar konsumentintresset. Därutöver finns en ordförande och två vice ordförande.

Ingemar Persson
Ordförande

F.d. justitieråd i Högsta domstolen, jur. dr h c

Folke Grauers
Vice ordförande

Professor emeritus i handelsrätt

Magnus Melin
Vice ordförande och föredragande

Jur kand och sakkunnig inom mäklarrätt

Ulf Stenberg
Ledamot

Villaägarnas Riksförbund

Maria Wiezell
Ledamot

Sveriges Konsumenter

Cecilia Collin
Ledamot

Konsumentvägledarnas förening

Björn Willborg
Ledamot

Mäklarrepresentant

Per Isberg
Ledamot

Mäklarrepresentant

Guy Wallster
Ledamot

Mäklarrepresentant

Suppleanter

Eric Bodin
Suppleant

Villaägarnas Riksförbund

Johan Westergren
Suppleant

Konsumentvägledarnas förening

Ann-Christine Enqvist
Suppleant

Mäklarrepresentant

Lars-Erik Nykvist
Suppleant

Mäklarrepresentant