Ledamöter

FRN består av sex ordinarie ledamöter där tre representerar fastighetsmäklarintresset och tre representerar konsumentintresset. Därutöver finns en ordförande och en vice ordförande.

Folke Grauers
Ordförande

Professor emeritus i handelsrätt, mandattid två år

Magnus Melin
Vice ordförande och föredragande

Jur kand och sakkunnig inom mäklarrätt, mandattid två år

Ulf Stenberg
Ledamot

Villaägarnas Riksförbund, mandattid två år

Maria Wiezell
Ledamot

Sveriges Konsumenter, mandattid ett år

Cecilia Collin
Ledamot

Konsumentvägledarnas förening, mandattid två år

Björn Willborg
Ledamot

Mäklarrepresentant, mandattid två år

Per Isberg
Ledamot

Mäklarrepresentant, mandattid ett år

Guy Wallster
Ledamot

Mäklarrepresentant, mandattid två år

Suppleanter

Eric Bodin
Suppleant

Villaägarnas Riksförbund

Eva Nordin
Suppleant

Sveriges Konsumenter

Ismahan Ayranci
Suppleant

Konsumentvägledarnas förening

Ann-Christine Enqvist
Suppleant

Mäklarrepresentant

Lars-Erik Nykvist
Suppleant

Mäklarrepresentant