Kontaktuppgifter

Här finns kontaktuppgifter till FRN

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd
First Office
Arenavägen 33, 8 tr
121 77 Johanneshov
08-120 189 30, vardagar 10-12
frn@frn.se

Här kan du ta del av FRN:s Integritetspolicy