Kontaktuppgifter

Här finns kontaktuppgifter till FRN

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd
First Office
Klarabergsgatan 35, 4 tr
111 21 Stockolm
08-120 189 30, vardagar 10-12
frn@frn.se

Här kan du ta del av FRN:s Integritetspolicy