Kontaktuppgifter

Här finns kontaktuppgifter till FRN

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd
First Office
Isafjordsgatan 19
164 40 Kista
08-120 189 30, vardagar 10-12
frn@frn.se

Här kan du ta del av FRN:s Integritetspolicy