Vilka tvister kan prövas av FRN?


FRN är enligt lag skyldig att pröva tvister om skadestånd eller nedsättning av provision som förs mellan konsument och fastighetsmäklare och där det är konsumenten som har begärt att FRN ska pröva tvisten.
 
FRN får enligt sina stadgar även pröva tvister mellan näringsidkare och fastighetsmäklare samt tvister mellan två fastighetsmäklare om rätt till provision.
 
Vidare får FRN enligt stadgarna pröva tvister om provision mellan en fastighetsmäklare och en konsument och där det är fastighetsmäklaren som har begärt att tvisten ska prövas. Sådana tvister får dock bara prövas om konsumenten väljer att medverka i prövningen. Detta är naturligtvis helt frivilligt.
 
I § 7 i FRN:s stadgar beskrivs närmare vilka typer av tvister som nämnden kan pröva.