Stadgar


FRN:s stadgar beskriver hur ledamöterna utses, vilka regler som gäller för nämndens arbete m.m. Klicka här för att ta del av stadgarna.

Klicka här för att få information om hur vi skyddar dina personuppgifter.