Rapporter


Här kommer så småningom rapporter från FRN:s verksamhet att publiceras.

Enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden ska de godkända tvistlösningsnämnderna publicera årliga verksamhetsrapporter. Eftersom FRN blev en godkänd nämnd i maj 2017 kommer den första rapporten att publiceras under maj 2018.

De godkända nämnderna finns på http://www.kammarkollegiet.se/alternativ-tvistlosning/forteckning-over-godkanda-namnder