Kontaktuppgifter

Här finns kontaktuppgifter till FRN

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd
Box 67
125 22 Älvsjö
08-120 189 30, vardagar 10-12
frn@frn.se