Avgöranden


Här kommer inom kort att publiceras avgöranden av principiellt intresse. Besluten publiceras i avidentifierad form.

Kontakta FRN om du vill beställa ett avgörande som inte finns publicerat här. Beslut i digital form tillhandahålls kostnadsfritt.  

Det är också möjligt att prenumerera på besluten allteftersom de meddelas. Kontakta FRN och meddela din e-postadress om du vill bli uppsatt på prenumerationslistan.